Новини
Загальна інформація
Особистості
Історія
Презентації
Ковель і видатні люди
Суспільно-політичне життя
Соціальна сфера
Економіка
Освіта і наука
Культура
Релігія
Спорт
Стратегія розвитку
Зовнішні зв`язки
Пісні
Контакти
Фотогалерея
Ковельський промислово-економічний коледж ЛДТУ

 

Ковельський промислово-економічний коледж ЛДТУ є правонаступником Ковельського машинобудівного технікуму, створеного як самостійний навчальний заклад з вечірньою формою навчання наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 11 вересня 1978 за № 228. До 1984 року технікум здійснював підготовку фахівців за такими спеціальностями: 0415 «Ковальсько-штампувальне виробництво»; 0515 «Сільськогосподарські машини».
Наказом Міністра машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР від 25 липня 1984 року за № 192 технікум реорганізовано і відкрито денну форму навчання за вищевказаними спеціальностями.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року № 227 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про підприємства та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України» наказом Міністерства вищої освіти України від 28 листопада 1991 року № 231 Ковельський машинобудівний технікум прийнятий до системи Мінвузу України, а з 4-го травня 1992 року – підпорядкований Міністерству освіти України. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 459 від 08.06.2004 р. Ковельський машинобудівний технікум реорганізований і приєднаний до складу Луцького державного технічного університету як відокремлений структурний підрозділ, а наказом Міністерства освіти і науки України № 883 від 25.11.2004 року перейменований в Ковельський промислово-економічний коледж Луцького державного технічного університету.

Зараз коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України і здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання. Вся діяльність коледжу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Положення про державний вищий заклад освіти.

Загальна чисельність працівників коледжу – 121 особа. Навчально-виховний процес здійснює 59 інженерно-педагогічних працівників, які мають відповідну фахову освіту та досвід роботи. 24 із них мають вищу кваліфікаційну категорію, три – старші викладачі, п`ять – викладачі-методисти.

Базовим підприємством є Ковельський завод сільськогосподарських машин ВАТ "Ковельсільмаш".

Коледж розміщується на території 4,7 га. В комплекс коледжу входить:
навчально-побутовий корпус;
навчально-виробничі майстерні;
дев`ятиповерховий гуртожиток на 344 місця;
котельня, господарські приміщення;
спортивне ядро (спортивний зал, кабінет фізичного виховання, зал атлетичної гімнастики, футбольне поле, гімнастичне містечко, спортивні площадки).

До послуг студентів коледжу актова зала на 242 місця, де проводяться збори працівників та студентів, проводяться заняття гуртків художньої самодіяльності, вечори відпочинку.

У навчально-побутовому корпусі розміщена їдальня на 120 місць, яка обслуговує працівників та студентів.

Одним із структурних підрозділів коледжу є бібліотека з читальним залом на 56 місць та книгосховищем.

Всі студенти, хто має в цьому потребу, забезпечуються гуртожитком.

Навчально-виховний процес проводиться в 39 навчальних кабінетах та лабораторіях, які обладнані та оформлені згідно вимог діючих навчальних планів та програм, наукової організації праці.

На одного студента припадає 8,6 м. кв., навчальної площі.

Для проведення навчальних та практичних занять використовуються: трактор МТЗ-80Л, автомобілі ГАЗ-53, ВАЗ-2104, ВАЗ-21099 зернозбиральний комбайн СК-5 "Нива", сівалки для посіву буряків, зерна, кукурудзи, машини для внесення мінеральних і органічних добрив, плуги, культиватори (просапний, плоскоріз, фрезерний), картоплекопач, причіп тракторний і ін.

В навчальному процесі широко використовуються персональні ЕОМ. Для комп’ютерного забезпечення навчального процесу в коледжі створено навчальні кабінети і лабораторії:
кабінет інформатики і обчислювальної техніки;
лабораторію обчислювальної техніки та програмування;
кабінет інформаційних систем обліку.

В цих аудиторіях розміщено 36 персональних комп’ютерів типу Pentium 4. Для забезпечення використання комп’ютерної техніки в коледжі створено загальний банк тестових програм для контролю якості знань студентів а також програм для самостійного вивчення окремих розділів навчальних дисциплін. До таких програм відносяться:
"Імітатор пульта оператора ПЧПК НЦ-31";
"Імітатор пульта оператора ПЧПК 2Р22";
"Імітатор пульта оператора позиційного ПЧПК";
Пакет тестових завдань для контролю знань з дисциплін: "Організація виробництва", "Основи менеджменту", "Економічний аналіз", "Маркетинг", "Економіка".
Пакет завдань для перевірки якості підготовки до комплексного державного екзамену.
Набір програм для перевірки знань студентів з дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування";
Універсальна тестова програма "UNITest".
Програма для перевірки знань правил дорожнього руху.
Програма для роботи з кресленнями КОМПАС 3D Lt V6 Plus.

 

В навчальному процесі широко використовується плоттер, з допомогою якого роздруковуються креслення для курсових і дипломних проектів, розроблені з використанням комп’ютерної техніки.

На базі КПЕК ЛДТУ створено локальний зв’язок між навчальними кабінетами і лабораторіями, що дає змогу викладачам і студентам коледжу користуватися мережею «Internet».

Крім навчальних кабінетів і лабораторій, персональні комп’ютери встановлені в кабінетах з курсового та дипломного проектування, загальної електротехніки, технічної механіки, інформаційних систем обліку.

Продовжується робота щодо впровадженню комп’ютерної техніки в навчальний процес, створенню програмного забезпечення навчального процесу, розробляються і оновлюються пакети програм для проведення лабораторних та практичних занять з дисциплін спеціальностей: «Бухгалтерський облік», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Виробництво сільськогосподарських машин», «Організація виробництва».

Управління діяльністю коледжу здійснює директор, який діє на засадах єдиноначальності. До керівного складу коледжу відносяться заступники директора: з навчальної роботи, з навчально-виробничої роботи, з виховної роботи, з адміністративно-господарської роботи, завідуючі денним і заочним відділеннями, які безпосередньо організовують навчально-виховну роботу, здійснюють контроль і несуть відповідальність за організацію навчально-виховного процесу.

Діяльність коледжу в узагальненому вигляді відображається в загальному плані роботи коледжу, який включає такі основні розділи:
організація навчального процесу;
організація методичної роботи (робота педагогічної та методичної рад);
організація виробничого навчання;
державні екзамени та захист дипломних проектів;
фінансово-господарська робота.

Помітним імпульсом в роботі педагогічного колективу є постійна увага і практична допомога з боку ректорату Луцького державного технічного університету.

На базі Луцького державного технічного університету викладачі коледжу підвищують свою кваліфікацію, обмінюються досвідом роботи, вивчають передовий педагогічний досвід. Ректор університету, проректори, декани факультетів постійно беруть участь в роботі державних екзаменаційних комісій коледжу. В даний час в аспірантурі ЛДТУ навчається п’ять інженерно-педагогічних працівників.

Встановлені нормальні ділові відносини з Тернопільською академією народного господарства. Багато випускників спеціальності “Бухгалтерський облік” щорічно стають студентами Академії.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації щорічно в м. Луцьку відбувається виставка-ярмарок педагогічних технологій "Творчі сходинки педагогів Волині". Колектив коледжу представляє на виставку значну кількість методичних матеріалів, навчально-методичних посібників, програм для ЕОМ, продукції навчально-виробничої праці та гурткової роботи.

Коледж підтримує тісні зв`язки з Луцьким державним технічним університетом, Новоград-Волинським промислово-економічним технікумом, Нововолинським електромеханічним технікумом та іншими навчальними закладами. Все нове і прогресивне використовується в навчально-виховному процесі коледжу.