Новини
Загальна інформація
Особистості
Історія
Презентації
Ковель і видатні люди
Суспільно-політичне життя
Соціальна сфера
Економіка
Освіта і наука
Культура
Релігія
Спорт
Стратегія розвитку
Зовнішні зв`язки
Пісні
Контакти
Фотогалерея
Журнал ПТАХА
Громадська організація
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС

Стародавня і сучасна історія Ковеля: матеріали до бібліографії

Стародавня і сучасна історія Ковеля: матеріали до бібліографії
Ковель - прадавній куточок української землі, якого не обминули вітри історії. Легенда про походження назви міста переносить нас у часи Данила Галицького. Завітав князь Данило до кузні, що стояла на березі Турії і запитав коваля, чи зможе той викувати меч. Коваль погодився, більше того, вихопив меч у слуги князя і зігнув його вдвоє. Князь не дуже любив непокірних, проте коваля за зухвалість не покарав. Викував коваль меч, задоволений роботою залишився князь, перемігши у бою. Волинська сталь виявилася сильнішою від рицарської, німецької. Сказав князь ковалю: "То буде віднині це місто зватися іменем твоїм - Ковле!".

Легенди, блукаючи століттями, мають певну фактичну основу. Як стверджує Олександр Цинкаловський в краєзнавчому словнику "Стара Волинь і Волинське Полісся: від найдавніших часів до 1914 року" (Вінніпег, 1984. - Т.1. - С.508-513) відколи існувала тут [у Ковелі] перша оселя, трудно сказати, але то була оселя камінного знаряддя, а також знаряддя бронзових наконечників списів, римських монет". А тому ковальське ремесло могло прислужитися назві міста. В словнику знаходимо також відомості про історичне минуле Ковеля, господарський і соціальний устрій міста, пам`ятки архітектури та забудову, перебування Тараса Шевченка і на Волині і в Ковелі "в складі археологічної комісії для розбору старих актів".

Цінною у вивченні історичного минулого Ковеля є книга М.Теодоровича "Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т.V. Ковельский уезд" - (Почаїв, 1905. - 559 с.), де подана характеристика місцевості, походження назви міста, історія його розвитку, опис церковних споруд.

Багатовікову історію становлення міста розкривають автори А.П.Каліщук, П.М.Скулинець, П.К.Сміян у нарисі про місто Ковель, що вміщений в "Історії міст і сіл Української РСР: Волинська область" (К., 1970. - С.3 14-33 1).

Цікавий матеріал про походження назви міста подано в книгах Ю.М.Кругляка "Ім`я вашого міста" (К., 1978. - С.66), М.Т.Янко "Топонімічний словник України" (К., 1998, - С.179), АЛ.Коваль "Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України" (К., 200 1 . - С. 1 3- 1 4, 229), публікації Г.В.Бондаренка, В.В.Кихтюк "З історії назв районних центрів, міст і селищ міського типу Волинської області" (Педагогічний пошук. - Луцьк, 1999. - Вип.1. - С.75-78).

Відомості різного обсягу про місто Ковель вміщені в ряді довідкових видань, таких як:
Українська радянська енциклопедія. - К., 1980. - Т.5. - С.250;

Енциклопедія українознавства. - Львів, 1994. - Т.З. - С.1062.

Большая советская енциклопедия. - М, 1973. - Т.1 2. - С.360;

Радянська енциклопедія історії України. - К., 1970. - Т.2. - С.403-404;

Український радянський енциклопедичний словник. - К., 1987. -Т.2. - С.104;

Энциклопедический словарь издателей Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. - С-Петербург, 1895. - Т.30. - С.508-509;

Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: Эконом.-географ. справочник. -К., 1990. - С.30-31;

Волынь туристская. - Львів, 1984. - С.32-35;

Денисюк В.Т. Волинь. Події, факти, цифри: Туристичні маршрути. - Луцьк, 1997. - С. 105- 109.

Особливого розквіту досягає Ковель в добу середньовіччя. З наданням Магдебурзького права запроваджується внутрішнє самоврядування, розвиваються торгівля, дрібне товарне виробництво. Зацікавлення дослідників до цього періоду історії міста зреалізувалося в працях П.М.Сас "Феодальные города Украины в конце XV - 60-годах XVI в." (К.: Наук.думка, 1989. - 232 с.), В.П.Марочкіна "Українське місто від XV до середини XVIII ст.: Звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело: Іст. монографія" (Торонто, 1999. - 157с.)

Свідчать про це публікації волинських краєзнавців, в тому числі С.Наумука:

Економічний розвиток волинських міст і містечок першої половини XVI ст. //Науковий вісник ВДУ: Іст. науки. - Луцьк, 1998.-Вип.1.-С.35-38;

Соціально-економічний розвиток волинських міст першої половини XVI століття на прикладі володінь королеви Бони) // Збірник наукових статей "Волинського історичного молодіжного товариства". - Луцьк, 1996. - Вип.І. - С.37-42;

Зміцнення королівської влади як головна мета державної діяльності королеви Бони //Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. - Луцьк; Люблін, 1997. - С.29-30.

А також: Жгун М. Торгівля в середньовічному Ковелі// Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край: Матеріали IX наук, іст.-краєзн. конф. -Луцьк, 1998. -С.250-251;

Кваша С. Православні братства та їх ставлення до цехів //Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. - Луцьк, 1 999. - Вип.,4. - С. 1 9-2 1;

Ходань П. До історії Ковельського замку //Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть: Матеріали X наук. іст.-краєзн. конф. -Луцьк, 2002. - С. 152-1 53.

Гордістю Ковеля є його геральдика, з етапами становлення якої знайомлять книги Г.Бондаренка "Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни" (Луцьк, 1 997. - С. 1 37- 1 38, 2 1 9.), А.Гречило, Ю.Савчук, Г.Сварник "Герби міст України (XIV - 1 пол. XX ст.): Наук.-попул. вид" (К.,2001 . - С. 1 83-1 84), дослідження В.Рожка "Міста і їх герби" ("Літопис Волині. - Вінніпег, 1 999. - Ч. 1 9-20).

Історичні відомості про події періоду національно-визвольної боротьби українського народу 1648-1676 років під Ковелем містить "Літопис СамійлаВеличка(К., 1991. -Т.1. - С.109-111).

А таким, яким бачила Ковель Леся Українка, допомагає побачити нам результат співпраці Н.Пушкар та М.Жгун під назвою "Ковель: Каталог видових поштових листівок з фондів Волинського краєзнавчого та Ковельського історичного музеїв", підготовлений для матеріалів X наукової історико-краєзнавчої конференції "Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть" (Луцьк, 2000. -С.1 17-123).

Незабутні сторінки в історії Ковеля залишила Друга світова війна. Місту випали важкі випробування: руйнація, розстріли мирних жителів, вивезення молоді на примусові роботи до Німеччини. Про цей буремний період існує чимало літератури. Бойові дії радянських військ піц Ковелем детально описав Г.К.Жуков в "Воспоминаниях й размьішлениях" (М., 1990. - Т.2. - С.21-22), хроніку подій подає довідник "Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документи" (М., 1990. - С.190, 195, 1 96, 1 99, 2 1 5). З 1 943 року у лісах під Ковелем дислокувалося партизанське з`єднання О.Ф.Федорова, інші загони. Про їх діяльність розповідають мемуари В.С.Клокова "Ковельский узел" (К.: Политиздат Украины, 1981. - 238 с.), ТК.Гнедаша "Воля к жизни" (К.: Политиздат Украины, 1988. - 156 с.). 6 липня 1944 року місто Ковель було визволено від фашистських загарбників. Про це йде мова в повідомленні А.В.Величко "Бої за визволення Ковеля в 1944 р." на регіональній історико-краєзнавчій конференції "Минуле і сучасне Волині" (Луцьк, 1985. - С.83-86), а також в спогадах учасника визвольних боїв за Ковель І.Горбатко "Взвод пешей разведки" (Луцьк: Надстир`я, 1999. - 101 с.).

Ковелю присвячено ряд окремих видань історико-краєзнавчих нарисів та путівників.

Першим з них слід назвати роботу науковця П.К.Сміяна "Ковель" (Львів Каменяр, 1968. - 45 с.). Книга дає можливість ознайомитися з історією міста та більш детально - з життям його мешканців з 60-х роках XX століття. Не позбавлена в силу обставин певних ідеологічних штампів, вона зафіксувала події і факти того часу краєвиди Ковеля, які на сьогодні - це історія, збережена для нащадків.

Не байдужі до історії та сьогодення свого міста ковельчани. Так, під упорядкуванням місцевих авторів Р.С.Ємчика та М.Г.Вельми в серії "Шляхами звитяг" вийшов фотоальбом "Ковель" (К.: Мистецтво, 1976. - 46 с.). Наступним виданням є путівник М.Г.Вельми "Ковель" (Львів: Каменяр, 1990. - 70 с.), де подані важливі довідкові дані для гостей міста. 685 річниці від дня заснування Ковеля присвячений історико-краєзнавчий нарис "Місто над Турією" (Луцьк: Надстир"я. 1995. - 55 с.), автором-упорядником якого є Микола Вельма, редактор місцевої газети. Ним же в співпраці з А.Семенюком підготовлено "Ковельський календар: Дати. Події. Факти" (Луцьк: Надстир`я, 1996. - 64 с.). Осягнути історичні витоки, круті повороти долі міста намагається А.Семенюк в книзі "Ковель: минуле і сучасне" (Луцьк: Надстир`я, 2000. - 328 с.). Своєрідним літописом ковельського краю є презентацій ний альманах Д.Корнелюка "Ковельщини славні імена" (Луцьк: Надстир`я, 2001. - 210 с.), де автор розповідає про відомих і маловідомих людей, які своєю працею прославили і славлять рідне місто.

Існує ряд цінних видань, які відсутні у фонді нашої бібліотеки, але в них є матеріал про місто Ковель.

Це "Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, Ч.2.Т. 1., Ч.2.Т.2., Ч. 1. Т.4.", "Монографии по истории Западной й Юго-Западной России. Т. 1." В.Б.Антоновича (К.,1885), "Вольшские епархальньїе ведомости. ч. неофициальная, №5, №21,22, наявні в Державній історичній бібліотеці, та випуски довідкової книги "Весь юго-западный край" 1906,1907, 1914 років видання, що знаходяться в Публічній бібліотеці ім.. Салтикова-Щедріна в Санкт-Петербурзі.

Важливі для науковців відомості мають видання, що зберігаються у краєзнавчому музеї та Державному архіві області. Ковель сьогодні є потужним індустріальним та залізничним центром, в якому розміщені важливі промислові і транспортні підприємства, заклади культури, освіти, державні установи, що сприяє його подальшому інтенсивному розвитку. Без сумніву, Ковель - своєрідне вікно в Європу, що працює на майбутнє своєї держави.

Роль міста в інтеграційних процесах знаходимо в книгах Б.П.Клімчука, Н.П.Луцишин, П.В.Луцишина "Єврорегіон Буг: Концепція та стратегія розвитку" (Луцьк: Вежа, 2000. - 416 с.), "Бізнес-навігатор Волині" (Луцьк: Світ,2001. - 42 с.), Т.Б.Баторевич, В.Г.Панчишина, В.І.Павлова "Волинь: інвестиційні пропозиції" (Луцьк: Надстир`я, 2001. - 76 с.). Указом Президента України та відповідною Постановою Кабінету Міністрів було прийняте рішення "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт-Ковель". Теоретико-методологічні аспекти та механізм реалізації цього проекту розглядаються в книзі В.І.Павлова "Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації" (Луцьк, 2000. - С.491-504) та в інших матеріалах, які можна знайти в розділі систематичного каталогу "Інтерпорт-Ковель". Принагідне треба сказати, що інформація з історії, соціально-економічних питань, духовного і культурного розвитку, інших сторін життєдіяльності міста Ковеля відображена у зведеному краєзнавчому каталозі обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Щоквартально бібліотекою видається поточний бібліографічний покажчик "Література про Волинську область", який подає відомості про нові матеріали, в т.ч. про Ковель. Окремі бібліографічні відомості про місто є і в інших посібниках історико-краєзнавчої тематики, підготовлених бібліотекою. Це, зокрема в таких: "Памятники истории и культуры Волынской области", "Літопис найважливіших і пам`ятних подій історії Волині", "їх славні імена", "Календар знаменних і пам`ятних дат Волині" (щорічник).

У даній статті частково характеризуються книги та матеріали у збірниках, присвячені Ковелю. Наявність значної кількості джерел про друге за величиною місто Волині спонукає до створення окремого бібліографічного посібника про древнє і вічно молоде місто Ковель.